Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA SVIM ZAINTERESIRANIM DIONICIMA
Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje (InoBioTeh) KK.01.1.1.07.0053.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, u suradnji s partnerom Osatina Grupa d.o.o., provodi projekt “Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje (InoBioTeh) KK.01.1.1.07.0053.”.

Budući da nam se bliži kraj provedbe, ovim Vas putem pozivamo na Završnu konferenciju projekta, koja će se održati dana 14. prosinca 2023. godine (četvrtak) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek – Fakultetska vijećnica, I. kat), s početkom u 12.00 sati.

Događaj je namijenjen svim zainteresiranim dionicima, poljoprivrednim proizvođačima, široj znanstvenoj zajednici, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te studentima iz područja biotehničkih znanosti, kao i učenicima srednjih škola, a sve u svrhu što kvalitetnije diseminacije rezultata istraživanja i nastavka budućih potencijalnih suradnji.

Na poveznici možete preuzeti Pozivnicu i Program Završne konferencije.

Ljubazno Vas molim potvrdite svoje sudjelovanje na adresu e-pošte inikolin@fazos.hr.

Radujemo se Vašem dolasku te se nadamo da ćete svojom sudjelovanjem uveličati ovaj događaj te doprinijeti širenju znanja!

Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje (InoBioTeh) KK.01.1.1.07.0053

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Osatina Grupa d.o.o.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Europski fond za regionalni razvoj

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
„Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”, KK.01.1.1.07

Ukupna vrijednost projekta:
7.982.421014 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi:
7.877.709,64 kn

Ukupan iznos sufinanciranja:
5.288.108,52 kn

36 mjeseci

17. prosinca 2020. godine
17. prosinca 2023. godine

Glavni cilj projekta

Razvoj novih mikrobioloških pripravaka za očuvanje plodnosti tala, povećanje prinosa, poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda i hrane te smanjenje opterećenja okoliša uslijed manje upotrebe pesticida i gnojiva, čime se podiže razina istraživanja usmjerenih tematskim i pod-tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije i potrebama gospodarstva.

Projektni tim
Fakulteta
agrobiotehničkih znanosti Osijek

 • prof. dr. sc. Zdenko Lončarić – stručni voditelj projekta, istraživač 1
 • prof. dr. sc. Suzana Kristek, istraživačica 2
 • prof. dr. sc. Domagoj Rastija, istraživač 3
 • izv. prof. dr. sc. Brigita Popović, istraživačica 4
 • prof. dr. sc. Karolina Vrandečić, istraživačica 5
 • prof. dr. sc. Zvonko Antunović, istraživač 6
 • dr. sc. Jurica Jović, istraživač 7
 • doc. dr. sc. Vladimir Zebec, istraživač 8
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivezić, istraživač 9
 • Darko Kerovec, mag. ing., istraživač 10
 • Josipa Jantoš, mag. ing. agr., asistentica na projektu 1
 • Iva Nikolin, mag. ing. agr., asistentica na projektu 2
 • Josipa Rupčić, mag. ing. agr. asistentica na projektu 2
  (zamjena, ožuajk 2022. – ožujak 2023.)

Projektni tim partnera
Osatina Grupa d.o.o.

 • Matrina Katelenić, mag. ing. agr., Istraživačica 11
 • Melani Abadžić, mag. ing. agr., Istraživačica 12