14. 12. 2023.

Umrežavanje s istraživačkom institucijom
HUN-REN Centre for Agricultural Research – Budimpešta

Dana 4., 5. i 8. prosinca održano je umrežavanje pojedinih članova InoBioTeh projektnog tima (Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje, KK.01.1.1.07.0053) s inozemnom istraživačkom institucijom HUN-REN Centre for Agricultural Research (HUN-REN CAR), u Budimpešti.

Umrežavanje je dogovoreno u izravnoj komunikaciji, u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, voditelja InoBioTeh projekta i prof. dr. sc. Márk Rékási, s institucije HUN-REN CAR.

Dana 4. i 5. u aktivnostima umrežavanja sudjelovao je prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, voditelj projekta, a aktivnosti su uključivale: kratko upoznavanje sa zaposlenicima inozemne istraživačke institucije, obilazak laboratorija za analizu tla i supstrata za uzgoj biljaka, usporedbu analitičkih metoda, kao i dogovor oko uvođenja novih  te razgovore o mogućnostima budućih suradnji.

Doc. dr. sc. Jurica Jović u umrežavanju je sudjelovao dana 8. prosinca 2023. godine, budući da je tada bila dostupna prof. dr. sc. Orsolya Szécsy, čiji je istraživački rad usko vezan za područje mikrobiologije u okviru poljoprivredne proizvodnje.

Zaključno, umrežavanje je realizirano u područjima fizikalnih i agrokemijskih analiza, kao i analiza supstrata i medija za uzgoj povrća, ali i u područjima mikrobioloških analiza te mogućnostima pripreme mikrobioloških pripravaka za potrebe održive poljoprivredne proizvodnje, a sve s ciljem razmjene iskustava i jačanja znanstveno-istraživačkih kapaciteta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i HUN-REN CAR Budimpešta.

13. 12. 2023.

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA INOBIOTEH PROJEKTA

Dana 14. prosinca 2023. godine, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), održana je Završna konferencija projekta Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje, KK.01.1.1.07.0053, s početkom u 12.00 sati.

Ovaj su događaj predvodili članovi projektnog tima FAZOS-a, a svojom nazočnošću diseminaciji rezultata istraživanja i širenju znanja doprinijeli su brojni sudionici, među kojima zaposlenici tvrtke Osatina Grupa d.o.o., zaposlenici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (Centar za tlo Osijek), zaposlenici Poljoprivrednog instituta u Osijeku, studenti FAZOS-a, učenici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka, kao i predstavnici gospodarskog sektora, kolege agronomi te predstavnici medija.

Dobrodošlicu sudionicima ispred FAZOS-a zaželio je dekan, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dok je projektne aktivnosti predstavio prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, voditelj projekta, koji je ujedno održao i posljednje predavanje sukladno programu konferencije, na temu „Isplativost upotrebe MB preparata i utjecaj na kvalitetu zrna pšenice i kukuruza“.

Uz voditelja projekta, diseminaciji rezultata istraživanja doprinijeli su doc. dr. sc. Vladimir Zebec s predavanjem na temu „Degradacijski procesi u tlima RH i vrednovanje tala za poljoprivrednu proizvodnju“, prof. dr. sc. Suzana Kristek s predavanjem na temu „Upotreba MB preparata na degradiranim tlima” te izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivezić i doc. dr. sc. Jurica Jović s predavanjem na temu “Održivo gospodarenje poljoprivrednim površinama primjenom MB preparata”.

Po završetku predavanja sudionicima je omogućeno postavljanje pitanja te je održana je kratka rasprava s razmjenom dosadašnjih iskustava, a također su stvoreni i preduvjeti za mogućnost ostvarenja novih budućih suradnji.

U prostoru fakulteta, u neposrednoj blizini održavanja konferencije, postavljena je i poster sekcija te su sudionici ujedno imali priliku vidjeti rezultate istraživanja, koji su predstavljeni na domaćim i međunarodnim simpozijima.

Više o ovom događaju pročitajte na sljedećim poveznicama:

https://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/kakav-znacaj-imaju-bioloski-pripravci-u-biljnoj-proizvodnji/92356/

https://www.glas-slavonije.hr/538614/7/Cilj-je-poboljsati-kvalitetu-hrane-koju-konzumiramo

13. 12. 2023.

ODRŽANA INFORMATIVNA RADIONICA O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU

Dana 13. prosinca 2023. godine, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, u okviru projekta  Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje, KK.01.1.1.07.0053, održana je sudjelovali informativna radionica Intelektualno vlasništvo – s naglaskom na patentnu prijavu.

U radionici su sudjelovali članovi projektnog tima, zaposlenici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (Centar za tlo), zaposlenici Poljoprivrednog instituta u Osijeku,  kolege s odjela za Biologiju Osijek i Sveučilišta u Zadru, te drugi zaposlenici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i kolege agronomi.

Ova radionica informativnog karaktera organizirana je od strane projektnog tima, a vodila ju je Iva Nikolin, mag. ing. agr.  Pružen je pregled osnovnih informacija o tome što je Intelektualno vlasništvo i koji su njegovi oblici te pregled koraka pri podnošenju zahtjeva za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Po završetku predavanja održana je kratka rasprava s razmjenom dosadašnjih iskustava, a također su stvoreni i preduvjeti za mogućnost ostvarenja novih budućih suradnji, sve u cilju što veće popularizacije znanosti, doprinosa održivom razvoju u području poljoprivrede te povećanja patentne aktivnosti na našem području.

2023.

Poljski i staklenički pokusi

U 2023. godini za potrebe provedbe projekta postavljeni su pokusi na sljedećim lokalitetima:

 1. Staklenik Ivankovo – pokus na rajčici
 2. Đurđevac – uzgoj povrća na otvorenom
 3. Trnava – uzgoj kukuruza (tabla 5-3)
 4. Tranva – uzgoj pšenice (tabla 5-4)
Međunarodni samit o obnovljivim izvorima energije (INSORE2023) & 58. hrvatski i 18. međunarodni Simpozij agronoma (SA2023) / Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Diseminacija rezultata istraživanja

 1. Međunarodni samit o obnovljivim izvorima energije (INSORE2023) & 58. hrvatski i 18. međunarodni Simpozij agronoma (SA2023), Dubrovnik, 11. – 17. veljače 2023.
 2. Europska Green konferencija (EGC 2023),
  Vodice, 23. – 26. svibnja 2023.
 3. 28. međunarodno savjetovanje Krmiva 2023,
  Opatija, 31. svibnja – 2. lipnja 2023.
 4. 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development 2023,
  Porto 14. – 15. srpnja 2023.
 5. 11th Plant-Soil Interactions at Low pH (PSILPH),
  Nanjing, China, 16. – 21. Listopad 2023.
 6. 104th International Scientific Conference on Economic and Social Development 2023,
  Rio de Janeiro 23. – 25. Studeni 2023.

Umrežavanja:

U periodu od 30. ožujka 2023. godine (datum puta 29. ožujka 2023. godine) do 6. travnja 2023. godine, na poziv profesora Michael Jacobsona, članovi istraživačkog tima InoBioTeh projekta (Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje, KK.01.1.1.07.0053), boravili su na Penn State University-u, PA, USA gdje su u svrhu umrežavanja posjetili nekoliko zavoda i laboratorija koji se bave analizom tla.

Tijekom svog boravka obišli su laboratorije za analizu tla i upoznali se s metodologijom obrade velikog broja uzoraka, uz pratnju voditelja laboratorija Johna T. Sparga (Associate Research Professor & Director, Agricultural Analytical Services Lab). Zaposlenici laboratorija demonstrirali su metode kojima obrađuju veliki broj uzoraka za analize pH, KIK te metodama razaranja uzoraka za potrebe mjerenja mikro i makroelemenata. Također, čalnovima projektnog tima InoBioTeh prezentiran je način pripreme i skladištenja uzoraka tla, budući da se radi o velikom broju uzoraka tla koji pristižu iz privrede, ali i uzoraka koji se koriste u svrhu znanstvenih istraživanja.

Doc. dr. sc. Vladimir Zebec (istraživač 8) je obišao zavod za pedologiju voditelja Patrick Drohana (Ph.D. Professor of Pedology & Graduate Program Chair) gdje se upoznao s načinom i metodama ocijenjivanja profila.

Voditelj projekta, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, uspostavio je kontak s Francescom Di Gioiaom (Ph. D. Assistant Professor of Vegetable Crop Science) koji se bavi biofortifikacijo-m i koji je članove projektnog tima InoBioTeh proveo kroz pokuse postavljene na pokušalištu Penn State Uni. – Rock Springs Research Farm. Riječ je o Pokušalištu koje se proteže na 890 ha te se uz pokuse biofortifilkacije, ondje mogu naći i ostali pokusi vezani uz ratarske kulture, povrće, voće, kulture kratke ophodnje, djetelinske smjese, kao i razne pokazne plohe koje koriste studenti.

Darko Kerovec, dipl. ing. agr. (istraživač 10), vodio je radni sastanak s Ekaterinom Bazilevskaya, (Assistant Research Professor, Director of SRCL) i boravio u istraživačkom laboratoriju za analize teških metala na ICP uređajima.

Doc. dr. sc. Jurica Jović (istraživač 7) stupio je u kontakt s mikrobiologom Franciscom Dini Andreote-om (Assistant Professor of Phytobiomes), koji nije bio u mogućnosti sastati se s članovima projektnog tima InoBioTeh, no uspješno je uspostavljen kontakt, vezano uz tematiku korištenja mikrobioloških preparata i mikrobioloških analiza uzoraka tla i supstrata.

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivezić (istraživač 9) i Michael Jacobson dogovorili su suradnju u području primjene inovativnih sustava poljoprivredne proizvodnje s ciljem očuvanja tla.

Održan je i sastanak s uredom za međunarodnu suradnju na Penn State-u gdje su se članovi projektnog tima InoBioTeh susreli s Vladom Likholetovim (Assistant Director for Global Collaborations) i Alexandrom Persiko (Assistant Director for Europe and Oceania Partnerships) s kojima su raspravljali o mogućnostima daljnje suradnje između Pen-State University i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

U periodu od 5. do 9. lipnja 2023. godine, u komunikaciji s prodekanom za znanost i suradnju s gospodarstvom i razvoj, prof. dr. sc. Miletom Markoskim, članovi istraživačkog tima InoBioTeh projekta (Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje, KK.01.1.1.07.0053), prof. dr. sc. Domagoj Rastija (istraživač 3) i doc. dr. sc. Vladimir Zebec, boravili su na Fakultetu poljoprivrednih znanosti i prehrane – Skopje, koji djeluje u okviru Sveučilišta Sv. Čirila i Metoda u Skopju, Makedonija.

 

Umrežavanje je realizirano u područjima fizikalnih i agrokemijskih analiza, kao i analiza supstrata i medija za uzgoj povrća, a sve s ciljem razmjene iskustava i jačanja znanstveno-istraživačkih kapaciteta navedenog fakulteta te Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Tijekom svog boravka prof. dr. sc. Domagoj Rastija i doc. dr. sc. Vladimir Zebec, sudjelovali su u radnom sastanku u akreditiranom laboratoriju za analizu tla i gnojiva te su posjetili druge laboratorije i praktikume na Zavodu za tloznanstvo. Također su sudjelovali u treningu pod nazivom „Metode determinacije retencije vode u tlu“ te obišao vegetacijske pokuse koji su se u navedenom periodu provodili na Fakultetu za poljoprivredne znanosti i prehranu – Skopje.

2022.

Poljski i staklenički pokusi

U 2022. godini za potrebe provedbe projekta postavljeni su pokusi na sljedećim lokalitetima:

 1. Pokušalište Tenja – pokus na suncokretu
 2. Staklenik Tomašanci – pokus na krastavcu
 3. Staklenik Ivankovo – pokus na rajčici
 4. Đurđevac – uzgoj povrća na otvorenom
 5. Ledenik – pokus na pšenici
Šibenski portal / Autor: Barbara Štrkalj

Diseminacija rezultata istraživanja

U 2022. godini u svrhu diseminacije rezultata istraživanja posjećena je sljedeća konferencija:

57. Hrvatski i 17. Međunarodni simpozij Agronoma,
Vodice, 19.-24. lipnja 2022.

UVODNA KONFERENCIJA

22.9.2021.

Uvodna konferencija projekta “InoBioTeh – Primjena inovativnih bioloških pripravaka u održivim tehnologijama biljne proizvodnje” održana je dana 22.9.2021. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, s manjim brojem sudionika, zbog aktualnih epidemioloških mjera sprječavanja širenja bolesti uzrokovane virusom SARS-COV-2.

Predstavljeni su ciljevi, aktivnosti te očekivani reulzati projekta. Pozivu na sudjelovanje odazvali su se i predstavnici relevantnih institucija: Grada Osijek, Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivrednog instituta Osijek, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, ali i brojni drugi sudionici. Svoja su predavanja iznijeli Voditelj projekta, prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Kristek te predstavnice partnera projekta Osatina Grupa d.o.o., Melani Abadžić i Marina Katalenić.

Po završetku događaja, svi su sudionici pozvani na daljnju razmjenu dojmova i iskustava te buduću suradnju.

2021.

Poljski i staklenički pokusi

U 2021. godini za potrebe provedbe projekta postavljeni su pokusi na sljedećim lokalitetima:

 1. Pokušalište Tenja – pokus na suncokretu
 2. Trnava – pokus na kukuruzu
 3. Staklenik Tomašanci – pokus na krastavcu
 4. Ledenik – pokus na talijanskom ljulju
 5. Tranva – pokus na pšenici